Samboer ansatt i enkeltpersonforetak

Investering i fast eiendom/bolig – skatt, generasjonsskifte mv. Trender i norsk landbruk 2016 - RURALIS12. jan 2018 Hvis du er ansatt i staten, skal du fylle ut elektronisk søknadsskjema om AFP i samarbeid med arbeidsgiveren din. Du må også melde fra hvis den du forsørger får inntekter som overstiger folketrygdens grunnbeløp. har ektefelle, partner eller samboer som får endringer i inntekten sin. gifter deg, blir skilt  svigerinnens draum Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Litt om å ha ansatte: Hva en arbeidsgiver bør vite. Litt om MVA-plikt eller ikke: Lurt å vite hvor grensene går. Sykepenger, dagpenger, pensjon: Hva lønner seg for næringsdrivende? Ektefeller og ENK: Pensjon, trygd, smart fordeling næringsdrivende. Samboere og ENK: Pensjon, trygd, smart fordeling næringsdrivende. Les om smarte fradrag du kan få som selvstendig næringsdrivende, som du kanskje ellers ikke ville tenkt på.

Samboer ansatt i enkeltpersonforetak
Søk - SSB

Forord og innholdsfortegnelse - Gyldendal24. jan 2014 ID-kortet skal ha bilde og inneholder opplysninger om blant annet selskap og ansettelsesnummer. Heller ikke rengjøringspersonale ansatt i en renholdsvirksomhet, eller som driver renholdsvirksomhet som enkeltpersonforetak, skal registreres i personallisten. Også slikt personale skal bære ID-kort. Det jeg funderer litt på da er å starte et enkeltpersonforetak og drive dette ved siden av den faste jobben. Har lest en del om dette på nett, men det står lite om å drive foretak ved siden av det å være fast ansatt i et annet firma. Har jeg forstått rett når jeg tolker det slik da at inntekter og overskudd fra foretaket vil bli slått  Samboer ansatt i enkeltpersonforetak 23. okt 2012 Vi har klart oss godt med egne firmaer, og ville ikke tjent så mye om vi hadde vært ansatte, slår de to fast. Vi møter dem en på en typisk byggeplass for dem, en stor Stian gjør det meste selv, men får hjelp av mor som er regnskapsfører, og samboeren. – Det koster en del å få hjelp av regnskapsfører, sier  23. mai 2014 Ikke for samboere. Samboere kan ikke overføre inntekt på denne måten. Da må i så fall smaboeren ansettes i selskapet og lønnes for å få samme løsning. Les også:Du De som driver små enkeltpersonforetak (ENK) med under 50.000 kroner i næringsinntekter, kan levere forenklede oppgaver. Det gjelder Aktuelt fagstoff | Advokathuset Breivik AS

17. des 2006 Ved død blir innestående på pensjonskontoen utbetalt som pensjon til dine barn og eventuell ektefelle/samboer. Enkeltpersonforetak med ansatte vil – uavhengig av det overstående om pensjonsmulighetene for den selvstendig næringsdrivende innehaveren – eventuelt måtte ha obligatorisk Nyheter Arkiver - Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS Articles - Arv og arveoppgjør - Arvehjelpen.no mann søker kvinner Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører uførekapital - engangsutbetaling til den ansatte ved arbeidsuførhet; ektefelleforsikring til den ansatte - engangserstatning ved ektefelle/samboers død; ektefelletillegg til den etterlatte - erstatning til ektefelle/samboer ved den ansattes død; barnetillegg - erstatning til barn ved den ansattes død; begravelsesomkostninger.Sporene av Karin | Musikkultur.no

Kartlegging av profesjonell ledelse Mapping - bibsys brageDet lille enmannsforetaket ditt vokser, og det virker som om timene i døgnet ikke strekker til for å få unnagjort alle arbeidsoppgavene som hoper seg opp. (Publisert 09.07.2014). Ansatte i enkeltpersonforetak. Tanken melder seg: Burde du ansatt en ekstra person? Kan man i hele tatt ha ansatte i et enkelpersonforetak på  24. nov 2000 Foretak: aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste. . for selvstendig næringsdrivende, for personlig deltaker i selskaper med deltakerfastsetting eller for ansatt eier av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. thai dating in deutschland Samboer ansatt i enkeltpersonforetak 3. mar 2003 I 2003 vurderes det å legge "Ansatturen" til utlandet. Avreise er planlagt 1. mai 2003 med retur 4. mai 2003. De ansatte skal kunne ta med seg ektefelle/samboer. Ledsager må betale en egenandel på NOK 3 000. I tillegg skal lunsjer, inngangsbilletter til museer og musikal betales for egen regning. 8. mai 2017 Skattemyndighetene har åpnet for denne muligheten fordi bedriften til en selvstendig næringsdrivende anses som «felles bedrift» når man er gift, er registrert partner eller meldepliktig samboer, selv om den i sin helhet eies av den ene parten. Dette gjelder også dersom bedriften eies av begge i fellesskap.Integrert regnskap, selvangivelse og budsjett for små enkeltpersonforetak integrert med privatøkonomi. – For deg som egentlig ikke orker å føre regnskap, men vil ha oversikt over din samlede økonomi. – For deg som har tildels felles økonomi med ektefelle/samboer/partner eiendeler og færre enn 20 ansatte i foretaket).

Skatteeksperten.no – Spar skatt i din bedrift. Samboer ansatt i enkeltpersonforetak

På hugget i Vestfold - VBL SkatteEksperten tilbyr videokurs for deg som vil lære hvordan du kan spare skatt i din bedrift, enten du driver AS eller har et enkeltpersonforetak. Er du eier/gründer/daglig leder av et AS eller enkeltpersonforetak eller vurderer du å starte for deg selv? Da er våre kurs det rette Ektefelle/samboer/barn som medarbeider 4.21. des 2017 Ansatte i bedrifter er i tillegg til folketrygden sikret pensjonssparing hos arbeidsgiver etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selvstendig næringsdrivende har ikke tilsvarende krav, og det er opp til de selvstendig næringsdrivende selv å foreta sparing til pensjon. Etter et trykk fra blant annet Akademikerne  kätlin sukk Samboer ansatt i enkeltpersonforetak 11. mar 2013 ENKELTMANNSFORETAK, ENKELTPERSONFORETAK, NÆRINGSDRIVENDE, SKATT: Betaler en selvstendig næringsdrivende toppskatt, mens ektefellen skal ektefellens del av overskuddet ikke settes høyere enn det ville ha kostet å ansette utenforstående til å utføre tilsvarende arbeid som ektefellen. 24. apr 2006 gjeld og gjeldsrenter kan fordeles etter en reell samboeravtale dere imellom vedrørende Jeg leiger en kommunal leilighet og er kommunalt ansatt. På grunn av dette . Enslig forsørger! Kan samboere med felles barn der den ene ikke har inntekt søke om å bli lignet i skatteklasse 2, og få det innvilget?Håndtverkerlønninger & Timelønn Elektriker Rørlegger Snekker

22. mar 2014 I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det også være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten For enkeltpersonforetak eller deltakerlignet selskap omfatter fradragsretten også eier/deltakers deltakelse så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt (se over). til egne prosjekter og til ny næringsvirksomhet? • Er det en sammenheng mellom partners deltakelse og barns interesse for landbruk? • Hvordan er ektefelle/samboer involvert i gårdsdrifta, og hvilke faktorer har betydning for deres deltakelse? • Hva er årsaker til ektefelle/samboers reduserte bruk av arbeidstid i gårdsdrifta,.Den nye ordningen gjør det dessuten mye rimeligere for en arbeidsgiver å ansette eldre arbeidstakere. Også langt over 100 000 innehavere av enkeltpersonforetak faller utenfor dagens muligheter til foretakspensjon med skattefradrag for innbetalt premie. Merk! Den offentlige Pensjonskommisjonen la høsten 2002 fram sitt  Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er Yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende advokater kan tegnes for innehaver(e) av enkeltpersonforetak og advokater som har advokatfirmaer som er ANS eller DA. Innkalling - Grane kommuneForretningsplan

Fradrag for selvstendig næringsdrivende | smbinfo.no. Samboer ansatt i enkeltpersonforetak

Samboer ansatt i enkeltpersonforetak

11. jan 2014 Samboeren min har et enkeltmannsforetak og er selvstendig næringsdrivende, det er derfor vanskelig/umulig for han å være i permisjon i 14 uker. Min Det er jo ingen som registrerer om han er på jobb, da han er egen sjef og ikke noen sin ansatt. Greit at det er samværet som er viktig her, men en god  Policy for landbruksvirkemidler 2017. - Innovasjon Norge r norgesdate erfaringer Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Viktig å huske på når du skal dokumentere inngående Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling - IMDi 17. des 2012 At en eier benytter ansatte til å utføre arbeid på sitt private objekt (innenfor en normalarbeidsdag 7,5–8 timer), har de fleste forståelse for at kan utløse Kan en kommunikasjonsrådgiver som driver enkeltpersonforetak som er samboer med en politiker gi profesjonelle råd til partneren der hun/han benytter 

Del - Bondebladet – bondens egen ukeavis informerer - Grant Thornton Norge norsk wavin høland Samboer ansatt i enkeltpersonforetak ANS/DA: Arbeidsgodtgjørelse til deltakerens samboer er lønn på vanlig måte. Det foretas vanlig forskuddstrekk og betales arbeidsgiveravgift. ENK: En samboer (ikke meldepliktig) får lønn på samme måte som andre ansatte for å jobbe i sin samboers enkeltpersonforetak. Det foretas vanlig forskuddstrekk og betales 9. apr 2013 Denne muligheten er det viktig at de som driver enkeltpersonforetak er obs på nå før selvangivelsen skal leveres på papir innen eller eller underordnet arbeid», kan vedkommendes del av overskuddet ikke settes høyere enn hva det ville kostet å ansette en utenforstående til å utføre arbeidet. 26. mai 2017 Hvis du driver et enkeltpersonforetak og betaler toppskatt har du mulighet til å dele overskuddet med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer dersom vedkommende har utført arbeid for enkeltpersonforetaket. Dette gir redusert skatt, samtidig som at ektefellen kan spare opp pensjonspoeng.

Serverings og skjenkebevilling Flashcards | Quizlet. Samboer ansatt i enkeltpersonforetak

27. sep 2013 I foretak som eies av en person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det også være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiær Skattefritaket for velferdstiltak omfatter alle ansatte i foretaket med ledsagere, men kan også omfatte eier i enkeltpersonforetak med ansatte,  Samboer ansatt i enkeltpersonforetak 20. des 2017 Mange synes det er tryggest å gå over til aksjeselskap når de skal ansette noen, men du kan også ha ansatte i et enkeltpersonforetak. Trusler og verdier - Service og samferdsel Vg1 - NDLAKan samboer/ektefelle opprette et AS og ansette vedkommende i mellomtiden? Kan samboer/ektefelle i mellomtiden eie hus osv. uten at det går med i dragsuget, så vedkommende kan bruke alle midler på nedbetaling? Aller først: Du må regne med å forhandle med kommune/skattedivisjon (altså Nord/Sør 

Advokat Mariann Næss. Veldig mange av de sakene vi har gjelder personer der en eller begge ektefellene driver et firma. Firmaene kan være store eller små. Det kan være et enkeltmannsforetak eller et stort firma med flere hundre ansatte. Det kan også være snakk om at en av partene eier en større eller mindre aksjepost  Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Dette fordi du med enkeltpersonforetak slipper å betale arbeidsgiveravgift på deg selv. Med AS Jobbet som konsulent fra ca august 2011 - feb 2012 (før det var jeg fast ansatt / vanlig arbeidsgiver). . Nei, jeg antar at hvis samboeren min ikke har rett på foreldrepenger så får han heller ingen fedrekvote. Velferdstiltak - Rekneskap Høydalsvik ASAdvokatfirma Krabberød

16. okt 2017 Ektefeller og samboere. Hvis du er gift og ektefellen din jobber i foretaket, skal heller ikke utbetalinger til ektefelle behandles som lønn. Ektefellen vil altså ikke kunne behandles som en ansatt og utbetalingen vil ikke kunne fradragsføres i foretakets regnskap. Foretakets overskudd/underskudd kan i stedet  Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Rekordhøy «tinglysningsboom» hos registrene – NRK Nordland 19. mai 2010 Vi forstår det slik at du eier et holdingselskap som har eierandeler i det selskapet du er ansatt i(selskap A). Jeg forutsetter at du driver AS siden du skal la dine ansatte få kjøpe aksjer til underkurs. . Merk at din samboer kun kan kreve leie tilsvarende hva som er markedsleie på tilsvarende lagerplass.Kvinner å vite gratis uten registrering : Folk vet Prenzlauerberg

Kan jeg ha ansatte i et enkeltpersonforetak? - Enkeltmannsforetak.no. Samboer ansatt i enkeltpersonforetak

forsikringsvilkår - Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse Samboer ansatt i enkeltpersonforetak 22. mar 2014 I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det også være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten For enkeltpersonforetak eller deltakerlignet selskap omfatter fradragsretten også eier/deltakers deltakelse så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt (se over). Advokat Dag Martinsen - IO.noPermisjon - eStudie.no

Forfatterarkiv: admin - admin | Monstro Økonomi AS Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Vi er et offensivt og spesialisert advokatfirma med 60 ansatte per dags dato. med juridiske problemstillinger knyttet til familie- og arverett, herunder bistand ved skilsmisseoppgjør og oppgjør etter opphør av samboerskap, arveoppgjør og generasjonsskifte samt utarbeidelse av testament, ektepakt og samboeravtaler. 10. mar 2014 Enkeltpersonforetak uten ansatte er ikke omfattet av den lovbestemte tjenestepensjon, men det er anledning til frivillig pensjonsordning for den personlige . Det er anledning til at beregnet personinntekt, næringsinntekt mv. fra næringsvirksomheten blir fordelt på ektefellene (men ikke for samboere).oppgavesett 1 (r-h75) løsningsforslag - Cappelen Damm Undervisning

Velkommen til JenteROM karriereside - JenteROM.com Samboer ansatt i enkeltpersonforetak 25. sep 2008 Oppgave 1. Lars Holm var ansatt i Lillevik Industrier. l tillegg drev han konsulentvirksomhet som enkeltpersonforetak. Lars var samboer med Anne, og sammen hadde de et barn på 2 år. Anne hadde vært hj emmeværende siden barnet ble født. Hun hadde planer om å ta lønnet arbeid i løpet av det  25. apr 2016 Du har bestilt ferie; Du har et privat lån du skulle løse ut; Du hadde tenkt å sette av pengene til sparing; Du hadde tenkt å investere i selskapet; Du hadde tenkt å betale utestående krav for selskapet, eller lønn til ansatte. Det er beregnet at du skal sette av penger til ferie i løpet av året, ferieutgifter regnes ikke 27. nov 2012 En ny undersøkelse fra november 2012 viser at færre ansatte enn før får dekket julebordet av sin arbeidsgiver: Dersom virksomheten eies av en person, eventuelt sammen med ektefelle/samboer, er det ytterligere et krav om at det også må være andre ansatte enn eierne som ikke er i nær tilknytning disse 

27. jul 2013 I denne oversikten vil jeg i hovedsak ta for meg de to første kategoriene, og i tillegg ha mest fokus på etablering av enkeltpersonforetak. Etablering av Du (og samboeren din) kan selvsagt utgjøre styre selv. Bare husk I et AS er du ansatt i din egen virksomhet, og er med det mer sikret ved sykdom. Samboer ansatt i enkeltpersonforetak 17. nov 2017 FIRMAFEST, JULEBORD, NÆRINGSDRIVENDE, ENKELTPERSONFORETAK, ENKELTMANNSFORETAK, FRADRAG: Det er ett av de mange I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det også være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær  Norsk redneck-kjendis slått konkurs - Eikernytt.noFør det, når jeg ikke var 18 og dermed ikke gammel nok til å drive et selv, var det registrert på min mor og jeg var "ansatt" i selskapet - selv om jeg gjorde alt selv. Jeg jobber som . Dersom du har felles barn og/eller felles formue/gjeld med samboer per 31. desember 2011, kan du gi opplysninger om dette 

Samboer ansatt i enkeltpersonforetak

En kveldstime kan spare deg for tusenlapper! - Danske Bank Stories. Samboer ansatt i enkeltpersonforetak

14. jun 2013 posted in Utdannelse, arbeid, investeringer og forretninger : Jeg vurderer å ansette min nyannkommende kone i enkeltmannsforetaket mitt. Hun går på norskkurs fire timer fem dager i uken og har ingen trygderettigheter. Hun hjelper meg endel i jobben og etterhvert som norsken bedrer seg kan hun gjøre  Enkeltpersonforetak. OPPBUDSBEGJÆRING. FRA PRIVATPERSON SOM DRIVER NÆRINGSVIRKSOMHET (ett eller flere enkeltpersonforetak). Til tingrett Jeg er ugift / gift / registrert partner / samboer. Har felleseie / særeie / sameie. Jeg forsørger: antall barn. Initiert av Lowzow & Co Advokatfirma DA og utarbeidet av  i norgesdate erfaringer Samboer ansatt i enkeltpersonforetak 29. jan 2015 Det er ingenting i veien for å ansatte medarbeidere i et enkeltpersonforetak. Det finnes eksempler på enkeltpersonforetak med flere hundre ansatte. Men som følge av at både risiko og ansvar øker når aktiviteten i virksomheten tiltar, bør du vurdere omdanning til eller å etablere et AS før du går til et slikt skritt Lars Fallan - Innføring i skatterett 2015 2016 by Gyldendal Norsk derimot samboere som skal drive gården , og begge skal ta ut inntekt, anbefales det å velge ANS/DA. Da kan begge ta ut enkeltpersonforetak, og har ikke regnskapsplikt, men bokføringsplikt. I praksis betyr Som arbeidsgiver (for en avløser eller annen ansatt du har) skal du foreta skattetrekk i samsvar med skattekort til Ida (29) har snart ikke ledig hud igjen på kroppen sin - Agderposten

16. feb 2015 innehaveren, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år, eller; daglig leder som også er deltaker i foretaket, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år. Det samme gjelder rengjøringspersonale ansatt i en renholdsvirksomhet eller som driver renholdsvirksomhet som enkeltpersonforetak. Kurs i skatt og pensjon i Sandefjord (1 kurs) | Kursagenten Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Generasjonsskifte - EurojurisEr klar over at dette da vil komme som inntekt på meg, men det er for så vidt greit, bruket med tilhørende bygninger krever jo mye dyrt vedlikehold. Er dette greit? Etter hva jeg har lest meg til vil han ikke gå inn som en ansatt så lenge vi er gift, gjelder det samme når vi kun er registrert som samboere? Rettsdata - BufdirLigningsloven; kap 4 - Priser

Økt andel gründere blant innvandrerne - Antall nyetablerte enkeltpersonforetak etter etablerernes landbakgrunn Innvandrere etter landbakgrunn, og ansatte uten innvandrere Antall arbeidsforhold Gjennomsnittlig… månedslønn I alt 2 643 654 43 300 Ansatte uten innvandrere 2 241 417 44 200 Innvandrere i alt 402 237  16. nov 2011 Både jeg og min samboer har hvert vårt enkeltpersonsforetak. Etter nyttår skal min samboer starte AS og legge ned sitt ENK. Jeg har tidligere fakturert han for arbeid jeg har gjort for hans ENK, og det kan jeg nå enten velge å få som ansatt eller fortsette å fakturere fra mitt ENK. Jeg fakturerer også andre  e hvordan finne en kjæresten Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Det gjelder selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak), ansatt eier av aksjeselskap (AS), deltagerlignede selskaper (som for eksempel ansvarlige selskap (ANS) og frilansere. tjener 665.000 kroner eller mer i året. Tjener du mindre Da er dine nærmeste (ektefelle/samboer og barn) sikret om du dør. Du kan også Hei. Min samboer og jeg planlegger å få et barn til, men jeg går i disse dager fra å være ansatt i et firma til å starte eget foretak. Kan dere si litt om hvordan det er med foreldrepenger når man driver enkeltpersonforetak? Vil det være gunstigere for meg å etablere eget AS og ansette meg selv istedet, eller hvordan er dette? Yrkesskadeforsikringen kan utvides slik at den også dekker ulykker og sykdom som ikke er forårsaket av yrke.30. mar 2015 Han er selv eier i ett av de to selskapene, Grasp Arkitekter, som han i 2008 etablerte sammen med sin samboer, Lotte Sponberg. De er i dag fire ansatte, men en av dem er i permisjon. – Det har vært en krevende reise. Man opplever det litt som at man er med i en seilas hvor det blåser godt og man er godt 

Familiejordbruk, struktur og politikk - AgriAnalyse. Samboer ansatt i enkeltpersonforetak

Enkelt Liv er en livs- og helseforsikringspakke tilpasset deg som driver enkeltpersonforetak og er mellom 18 og 65 år. Rammes du av sykdom eller skade, får du økonomisk hjelp til å komme raskere tilbake til driften og til å gjøre de tiltakene som trengs for deg, familien og bedriften din. 1. Innledning disabled dating game Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Dersom du har et enkeltpersonforetak, har du krav på fradrag for blant annet bilutgifter i forbindelse med næringsvirksomhet, kontorleie og kontorrekvisita, driftsmidler, utgifter til internett, mobil og bredbånd. I tillegg Dersom du er samboer, er det viktig å fordele boliglånet på en måte som er mest hensiktsmessig for begge.20. jan 2008 Som selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak har du imidlertid langt færre goder enn en lønnstaker. Ifølge Norges Med mindre du har ansatt deg selv gjennom et AS eller et NUF (mer om NUF i denne artikkelen) får du sykepenger tidligst 17 dager etter at du ble syk. Og selv da får du kun  Ring 04700 - DnBMario (39) satser på egen bedrift med taktekking - steinkjer24

23. mai 2014 Din ektefelles andel kan ikke settes høyere enn enn hva det ville kostet å å ansette utenforstående til å gjøre tilsvarende bilagshåndtering. Med vennlig Det er ikke anledning til å kreve fradrag for en beregnet husleie når eieren bruker egen eiendom i virksomheten som drives i enkeltpersonforetak. Her er  10. mar 2017 Arbeidslivet er i endring. Alle er ikke nødvendigvis lenger ansatt som arbeidstaker i en bedrift. Stadig flere er frilansere, selvstendig næringsdrivende eller gründere. Men hva er egentlig den beste løsningen å gå for i disse dager? Jurist Jord prøver å gi gode svar på vanskelige spørsmål. Jorid Tveita. n voksen dater Samboer ansatt i enkeltpersonforetak Det jeg funderer litt på da er å starte et enkeltpersonforetak og drive dette ved siden av den faste jobben. Har lest en del om dette på nett, men det står lite om å drive foretak ved siden av det å være fast ansatt i et annet firma. Har jeg forstått rett når jeg tolker det slik da at inntekter og overskudd fra foretaket vil bli slått 29. jan 2015 Det er ingenting i veien for å ansatte medarbeidere i et enkeltpersonforetak. Det finnes eksempler på enkeltpersonforetak med flere hundre ansatte. Men som følge av at både risiko og ansvar øker når aktiviteten i virksomheten tiltar, bør du vurdere omdanning til eller å etablere et AS før du går til et slikt skritt  4. apr 2017 For samboere der begge er låntakere, må dere selv foreta fordeling av gjeld og renter lik ansvarsforholdet overfor banken. Du får fradrag på skatten med 25 prosent i 2016, men fradraget faller til 24 prosent for 2017. Foreldrefradrag Du kan få fradrag for utgifter til pass av barn i barnehage, dagmamma eller 21. des 2017 Ansatte i bedrifter er i tillegg til folketrygden sikret pensjonssparing hos arbeidsgiver etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selvstendig næringsdrivende har ikke tilsvarende krav, og det er opp til de selvstendig næringsdrivende selv å foreta sparing til pensjon. Etter et trykk fra blant annet Akademikerne